Kiểm Tra Định Kỳ

16-06-2021

LỊCH BẢO DƯỠNG

Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ xe gắn máy Honda phải được tiến hành theo lịch bảo dưỡng trong Sách hướng dẫn sử dụng xe và phải do cửa hàng hoặc trạm dịch vụ được ủy nhiệm thực hiện thì việc bảo hành này mới có hiệu lực.

- Việc kiểm tra bảo dưỡng định kỳ được xác định theo số km hoặc tháng sử dụng, tính theo trường hợp nào đến trước (xem phiểu bảo hành).

Trước khi chạy xa, ngoài việc kiểm tra định kỳ cần có sự kiểm tra đặc biệt tại xưởng (quý khách phải chịu chi phí).

- Kiểm tra những điểm sau: còi, đèn, quay tay lái, đèn báo rẻ (signal), phanh (thắng), ly hợp (ambraya), lốp (vỏ), kính chiếu hậu, mức xăng và dầu nhớt máy.

Một chiếc xe máy được bảo dưỡng tốt là yếu tố đảm bảo cho an toàn lái xe, tính kinh tế và yên tâm khi lái xe. Ngoài ra nó còn giúp giảm ô nhiễm môi trường.

Nếu xe của quý khách bị đổ hoặc va chạm, hãy mang xe đến Hiếu Nga gần nhất để được kiểm tra các bộ phận chính, và thực hiện sửa chữa (nếu cần).